Za bezpłatne ubezpieczenie dziecka w PZU i tak zapłacisz – danymi!

Bezpłatnie ubezpiecz dziecko do końca wakacji
Działa 24 godziny na dobę na całym świecie – w domu, w drodze, na kolonii i obozie. Ochrona obejmuje nieszczęśliwe wypadki – nawet te powstałe w czasie uprawiania sportów (także wyczynowo) –
to fragment tekstu ze strony internetowej ubezpieczyciela, który oferuje nieodpłatne ubezpieczenie NNW dla dziecka do końca wakacji. Z drobnym haczykiem.

Tak na prawdę ubezpieczenie nie jest bezpłatne. I choć nie wyciągamy gotówki z portfela, to płacimy za tę usługę swoimi danymi. Ubezpieczyciel podczas zawierania umowy wymaga zgód na przetwarzanie danych osobowych m.in w celach reklamowych i to nie tylko przez PZU, ale także inne podmioty należące do grupy:

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez PZU Pomoc SA moich danych osobowych podmiotom z grupy PZU, tj. PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank SA, w ich własnych celach marketingowych, obejmujących profilowanie zmierzające do określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA,PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank SA informacji marketingowych za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe, IVR).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank SA informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS).

Co na to RODO?

Tak na prawdę jasno wychodzi, że w zamian za ubezpieczenie dziecka płacimy spółce swoimi danymi osobowymi!

Co ważne – nie ma możliwości ubezpieczenia jeśli chcielibyśmy zrezygnować z którejkolwiek ze zgód. Działanie takie zatem można potraktować jako niezgodne z przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które wprost wskazuje, że zgoda musi być dobrowolna i nie może być wymuszona, a także nie można wiązać świadczenia jednej usługi z wymuszeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w innym celu.

Co na to PZU?

Rzecznik PZU wypowiada się w temacie w następujący sposób:

„W przypadku dalszego stawiania nam zarzutu naruszania prawa przez ekspertów od wszystkiego, podejmiemy stosowne kroki prawne”

Prezes UODO reaguje na zgłoszenia i oczekuje wyjaśnień

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował, że w związku z licznymi sygnałami od osób zaniepokojonych tym, że z oferty ubezpieczenia można skorzystać, jeżeli rodzic lub opiekun wyrazi zgodę na przetwarzanie danych dzieci przez PZU oraz na przez partnerów spółki, wystąpił do PZU z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących zasad pozyskiwania danych dzieci w związku z tą ofertą.