[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]Przejęcie (outsourcing) obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) w pełnym zakresie obowiązków.

  1. Audyt z zakresu danych osobowych, na który składa się: wyodrębnienie obszarów przetwarzania danych osobowych, określenie zbiorów danych, sklasyfikowanie ich
  2. Szkolenia z zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych
  3. Stworzenie dokumentacji wynikającej z przepisów prawa (rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii przetwarzania)
  4. Przygotowanie i weryfikacja umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  5. Przygotowanie upoważnień dla pracowników
  6. Kompleksowe doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych
  7. Doraźne wizyty w jednostce
  8. Przejęcie funkcji IOD wraz ze wszystkimi czynnościami wynikającymi z zakresu Inspektora Ochrony Danych opisane w art. 39 RODO, tj:a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;d) współpraca z organem nadzorczym;

    e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]