RODO nie zabrania podawania informacji o lekarzach

fot. pixabay.com

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie toczyła się sprawa dotycząca złożonego do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Wnioskodawcą był pacjent, który oczekiwał wskazania, którzy lekarze specjaliści onkologii klinicznej (w jakich dniach i godzinach każdego miesiąca oraz pod jakim adresem) są wykazani w oddziale Funduszu, jako realizujący refundowane przez NFZ świadczenia zdrowotne.

Dyrektor OW NFZ w odpowiedzi na wniosek odmówił podania nazwisk i imion lekarzy, informując jednak w jakich konkretnie dniach, godzinach i miejscach przyjmują.
Odmowę podania imienia i nazwiska uzasadniał przepisami RODO, które w jego ocenie zabrania mu podawania imion oraz nazwisk lekarzy. Obawiał się również, że będzie musiał zapłacić odszkodowania lekarzom, którzy mogliby uznać, że naruszono ich dobra osobiste.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zdecydował, że podawanie szczegółowych informacji na temat pracy konkretnych lekarzy w publicznej służbie zdrowia (godzin i miejsc gdzie przyjmują) nie jest łamaniem przepisów RODO i nakazał ich udostępnienie.