Jak nie dać się oszukać na RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował dla przedsiębiorców krótki poradnik jak nie dać oszukać się „na RODO”

RODO wprowadziło w naszym kraju niemałe zamieszanie.

Pomijając kwestie interpretacji przepisów, stało się ono bodźcem do powstania wielu firm, które rzekomo specjalizują się w tematyce ochrony danych osobowych, ale i także stało się straszakiem wykorzystywanym przez oszustów.

Kontrola UODO, korespondencja urzędowa czy oferta reklamowa dotycząca usług związanych z ochroną danych osobowych to tematy najczęściej do tej pory wykorzystywane przez oszustów, którzy swoimi nieuczciwymi działaniami mogą narazić przedsiębiorców na kłopoty. Bardzo często oszuści straszą nałożeniem kar za nienależyte stosowanie przepisów unijnego rozporządzenia.

Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał dla przedsiębiorców krótki poradnik pt. 4 wskazówki dla przedsiębiorców, jak nie dać się oszukać na RODO.

 1. Gdy chodzi o kontrolę…
  Zanim pojawi się u Ciebie pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd pisemnie Cię o niej zawiadomi.
  Poproś pracownika Urzędu o okazanie upoważnienia do kontroli.
  Musi ono zawierać: podstawę prawną, oznaczenie UODO, informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej), określenie przedmiotu kontroli i jej zakresu, oznaczenie kontrolowanego, termin rozpoczęcia i przewidywanego zakończenie kontroli, podpis Prezesa UODO, pouczenie oraz datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

  Jeżeli masz wątpliwości co do wiarygodności osoby, która przedstawia się jako pracownik UODO, który ma przeprowadzić kontrolę, możesz pod numerem telefonu 22 531-09-13 zweryfikować, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje.
 2. Gdy chodzi o korespondencję…
  Czytaj uważnie korespondencję przychodzącą i upewnij się, czego dotyczy i czy zawiera wymagane elementy, np.: właściwą nazwę urzędu, poprawne adresy, autentyczne podpisy, oryginalną pieczęć urzędową.
  Wykaż czujność, gdy ktoś powołuje się np. w korespondencji skierowanej do Ciebie na „czynności sprawdzające”, a Ty jesteś pewien, że nie byłeś przez UODO ani kontrolowany, ani nie byłeś stroną prowadzonego przez Urząd postępowania administracyjnego.
 3.  Gdy chodzi o ewentualną ofertę usług…
  Wyjątkową ostrożność zachowaj, gdy podmiot oferujący swoje wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych jednocześnie grozi Ci lub straszy jakimiś sankcjami. To może być próba wymuszenia skorzystania z oferty. W takich przypadkach dokładnie przeanalizuj wszystkie otrzymywane informacje i nie podejmuj żadnych decyzji pochopnie, pod wpływem emocji. Wybieraj z rozwagą usługi związane z problematyką ochrony danych osobowych. Gdy otrzymałeś ofertę reklamową, zweryfikuj firmę, która jest pod taką reklamową przesyłką podpisana.
  Możesz to sprawdzić, np. w KRS, a zyskasz pewność, czy taka firma rzeczywiście istnieje.
  Pamiętaj, że w razie wątpliwości, czy określona firma działa zgodnie z prawem, w pierwszej kolejności zgłoś takie przypadki organom ścigania.
 4. Miej pewność, że korzystasz z właściwych źródeł
  Jeżeli chcesz mieć pewność, że należycie stosujesz prawo ochrony danych osobowych szukaj lub potwierdzaj swoje informacje w stanowiskach Prezesa UODO zawartych w poradnikach, a także wszelkich wskazówkach i komunikatach dostępnych na stronie uodo.gov.pl. W razie potrzeby zapraszamy do skorzystania  z naszej infolinii czynnej w każdy dzień roboczy, w godzinach 10-13, telefon 606-950-000.

  Pamiętaj, że kierując się wytycznymi innych podmiotów, działasz wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Ostateczna interpretacja w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy wyłącznie do UODO.

 

Poradnik zawierający powyższą treść można pobrać bezpośrednio ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

źrodło informacji: UODO