IV Warsztat Infobrokera – podziękowania

Sławomir Głaz - Inspektor Ochrony Danych

W dniach 28-29.05.2019 w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja IV Warsztat pracy Infobrokera, podczas którego miałem ogromną przyjemność wygłosić prelekcję pt. „RODO – jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary”.

Organizatorom serdecznie dziękuję za zaproszenie, a zgromadzonym uczestnikom czynnego udziału w prelekcji i merytorycznej (czasami wielowątkowej) dyskusji.

O konferencji
Warsztat Pracy Infobrokera to jedyne w Polsce wydarzenie, dedykowane wszystkim pasjonatom informacji oraz osobom zawodowo zajmującym się pracą z informacją, bez względu na sektor gospodarki – od biznesu i nauki, przez NGO, aż po sektor publiczny. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w pracy z informacją oraz łączenie branż i osób powiązanych w pracy z informacją. W tym roku spotkamy się już po raz czwarty.

WPI 4.0 był organizowany przez dwie współpracujące organizacje – Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji (SPI) oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.