W ramach świadczonych usług oferujemy także szkolenia z wdrażania RODO i stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Tematyka szkolenia dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb i zależna od specyfiki lub branży.

Oferujemy szkolenia dla:

  • sektora oświaty
  • jednostek sektora publicznego
  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstw