Przejęcie (outsourcing) obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) w pełnym zakresie obowiązków.

 1. Audyt z zakresu danych osobowych, na który składa się: wyodrębnienie obszarów przetwarzania danych osobowych, określenie zbiorów danych, sklasyfikowanie ich
 2. Szkolenia z zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych
 3. Stworzenie dokumentacji wynikającej z przepisów prawa (rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii przetwarzania)
 4. Przygotowanie i weryfikacja umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 5. Przygotowanie upoważnień dla pracowników
 6. Kompleksowe doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych
 7. Doraźne wizyty w jednostce
 8. Przejęcie funkcji IOD wraz ze wszystkimi czynnościami wynikającymi z zakresu Inspektora Ochrony Danych opisane w art. 39 RODO, tj:a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

  c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;

  d) współpraca z organem nadzorczym;

  e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.